Xử lý hình ảnh HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Giá: 2.500.000 VNĐ
Card Phát HD T901
phạm vi ĐK : Range: 1280*1024@60Hz, Widest: 3840, Heighest: 2048
Giá: 1.150.000 VNĐ
HD-W62-75 Wifi
Sử dụng cho module Full colorPhạm vi :160 x 640 điểm ảnh
Giá: 390.000 VNĐ
HD-W60-75 Wifi
Sử dụng cho module Full colorPhạm vi : 64 x 640 điểm ảnh
Giá: 260.000 VNĐ
Xử lý hình ảnh HD-P901
Xử lý hình ảnh HD-P901
Giá: 15.000.000 VNĐ
Xử lý hình ảnh HD-VP 210
3 in 1 : Xử lý hình ảnh + Card phát + USB
Giá: 2.600.000 VNĐ
Xử lý hình ảnh HD-P703
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Giá: 5.900.000 VNĐ
ĐIỀU KHIỂN HD-A3
Chạy OFFLINE  + Đã tích hợp Wifi
Giá: 1.700.000 VNĐ
điều khiển HD-C15
Giá: 1.440.000 VNĐ
điều khiển HD-A5
ONLINE + OFFLINE + USB + ZOOM         
Giá: 3.800.000 VNĐ
điều khiển HD-A4
ONLINE + OFFLINE + USB + ZOOM 
Giá: 3.100.000 VNĐ
điều khiển HD-A6
ONLINE + OFFLINE + USB + ZOOM
Giá: 6.100.000 VNĐ
Card nhận R512( R501)
Giá: 280.000 VNĐ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh : 0977 878 550 Kỹ thuật : 0364 061 81
Hotline: 098 496 1111
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN